Måling af kundetilfredshed for Movia, Danmarks største trafikselskab på busområdet

Movia er det største trafikselskab på busområdet i Danmark og håndterer mere end 210 millioner rejsende om året.

Movia har udført kundetilfredshedsundersøgelser siden 1994 som en del af deres virksomhedsfilosofi- og strategi for at opretholde et højt niveau af service og kvalitet over for deres kunder og ikke mindst for at være et vægtigt transportalternativ. Kundetilfredshedsundersøgelsen gennemføres blandt en stikprøve på ca. 35.000 passagerer om året.

Epinion gennemfører ca. 8.500 interviews med passagerer i busserne i Storkøbenhavn og Sjælland hvert kvartal. Dataindsamlingen er baseret på et foruddefineret sample, der sikrer, at interviews bliver spredt ud på forskellige tidspunkter af dagen samt på forskellige ugedage og buslinjer. For at opnå det mest retvisende billede af Movias busdrift, bliver de fleste interviews foretaget, når der er mest travlt. Samplet er samtidig udviklet til at sikre en bred geografisk spredning.

Epinion sikrer, at alle passagerer har lige mulighed for at deltage i kundetilfredshedsundersøgelsen på tværs af køn, alder og geografisk placering. På den måde sikres den højest mulige repræsentivitet i resultaterne.

Dybdegående passagerforståelse

De indsamlede data giver Movia værdifuld indsigt i passagerernes opfattelse på en række relevante parametre, såsom tillfredsheden med personalet, servicen samt på et overordnet niveau. Undersøgelsen giver derudover Movia en mere dybdegående forståelse af, hvem passagererne er samt deres rejsevaner. Det gør, at Movia kan bruge kundetilfredshedsundersøgelsen aktivt som et værktøj til løbende at forbedre kvaliteten og skræddersy udbuddet, så det matcher de rejsendes behov.

KONTAKT OS
PER BECH
Partner, Business Area Lead, Transportation
+45 23 98 78 45

linkdin_iconmail_icon

Kontakt os


Epinion

Ryesgade 3F
2200 Copenhagen N 
Denmark 
T: +45 87 30 95 00 
E: contact@epinionglobal.com 


Følg os

Tilmeld vores nyhedsbrev