Evaluering af Gymnasiereformen i Grønland

Grønlands Selvstyre ønsker at øge antallet af unge, der gennemfører en gymnasial uddannelse gennem en reform af området.

Et af reformens vigtigste mål er at skabe et mere fleksibelt uddannelsessystem, hvor gymnasierne tilbyder et fælles udgangspunkt med mulighed for, at de studerende kan vælge fag til baseret på deres individuelle interesser og evner.

Filosofien bag reformen er at skabe et uddannelsessystem, der styrker den grønlandske kultur og identitet og tager højde for hele den grønlandske befolkning.

Epinion evaluerer gymnasiereformens implementering, virkning og effekt

Evalueringen er en treårig proces og er dermed et af ​​Epinions største evalueringsprojekter til dato. Evalueringen bygger på et omfattende datagrundlag, der er indsamlet med en kombination af kvantitative og kvalitative metoder.

Dataindsamlingen omfatter feltstudier på alle gymnasier, samt spørgeskemaer fordelt på ledergrupper, lærere og studerende. Desuden er ledergrupper, lærere, studerende og studievejledere blevet interviewet i

Evalueringens resultater præsenteres årligt i fire rapporter, der er specificeret for hver enkelt uddannelsessted samt én tværgående rapport. Ud over de fem rapporter har Epinion faciliteret workshops for Institut for Uddannelse samt uddannelsesstederne, hvor resultaterne blev præsenteret.

Epinions evaluering fungerer som et redskab til at følge implementeringsprocessen for de enkelte uddannelsessteder samt for Grønlands Selvstyre.

KONTAKT OS
CHRISTIAN EG SLOTH
Senior Manager
+45 41 56 62 86

linkdin_iconmail_icon

Kontakt os


Epinion

Ryesgade 3F
2200 Copenhagen N 
Denmark 
T: +45 87 30 95 00 
E: contact@epinionglobal.com 


Følg os

Tilmeld vores nyhedsbrev