Borgerinddragelse og den effektfulde samtale

Epinion har gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt samtlige sygedagpengemodtagere i Jobcenter Fredericia med en varighed over 8 uger. Resultaterne fra undersøgelsen – koblet til kravene i ny sygedagpengelov – blev starten på et målrettet kompetenceudviklingsforløb omkring samtalen med borgeren.
Formålet med forløbet var:
  • Bedre ressourcespotting hos borgeren
  • Bedre forventningsafstemning, inddragelse og ansvarliggørelse af borgene (empowerment)
  • Processer og samtaler målrettes arbejdsmarkedet
  • Bedre disponering af samtalens faser, så samtalen bevæger sig fra det aktuelle scenarie over det foretrukne scenarie til en egentlig handlingsstrategi
  • At medarbejderne bliver i stand til at håndtere rollen som både proceskonsulent og myndighedsperson over for borgeren

"Epinions arbejde har betydet større borgerinddragelse og langt større succes med at få borgerne tilbage på arbejdsmarkedet." Maja Fredskov Jæger, Teamchef Fredericia Kommune

Behovet for en jobrettet og mere effektiv sagsbehandling er af afgørende betydning for jobcentrets overordnede økonomi.  Alene på sygedagpengeområdet er processen reduceret fra tolv til fem måneder. Hastighed i sagsbehandlingen, hurtigst mulig raskmelding og udplacering/fastholdelse i job er således af endnu større vigtighed for både borger og samfund – både set ud fra et økonomisk og menneskeligt hensyn. Èn af de udfordringer, som brugerundersøgelsen belyste, er, at borgerne savner indsigt i egne kompetencer og muligheder på arbejdsmarkedet som følge af nedsat eller ændret arbejdsevne.

"Allerede nu oplever vi, at effekten er, at vi har langt mere tilfredse borgere, da de føler medbestemmelse i deres forløb på en anden måde end tidligere. Borger og sagsbehandler oplever sammen succes, når målet nås. Sagsbehandlerne udviser enorm energi efter en samtale, hvor de føler, at de har gjort en forskel og benyttet de værktøjer, som Epinion har givet os." Maja Fredskov Jæger, Teamchef Fredericia Kommune.

For at implementere læring og skabe forandring af praksis har Jobcenter Fredericia og Epinion arbejdet med en vekselvirkning mellem teori, øvelser og konkret sparring på samtalen. Det betyder, at Epinion hjælper den enkelte medarbejder med at oversætte teori og metoder til praksis samtidig med, at organisationens driftstab minimeres i forbindelse med kompetenceudviklingen. For Epinion handler det om at implementere en ny og mere effektiv praksis i samarbejde med medarbejderne!

KONTAKT OS
THOMAS YUNG ANDERSEN
Managing Director, Nordic
+45 41 26 58 01

linkdin_iconmail_icon

Kontakt os


Epinion

Ryesgade 3F
2200 Copenhagen N 
Denmark 
T: +45 87 30 95 00 
E: contact@epinionglobal.com 


Følg os

Tilmeld vores nyhedsbrev