Analyse af privatskolernes løft af elevernes faglige niveau

Flere undersøgelser har tidligere dokumenteret, at privatskoleelever i gennemsnit opnår højere karakterer end folkeskoleelever. Danmarks Privatskoleforening ønsker, at de private skoler afspejler befolkningens mangfoldighed, og at alle forældre har en realistisk mulighed for at vælge en alternativ skoleform. Det er derfor vigtigt for foreningen at dokumentere, at privatskolerne løfter elevernes faglige niveau, uanset deres sociale baggrund. 

Epinion har gennem et avanceret analysedesign undersøgt, i hvilket omfang privatskolerne løfter det faglige niveau for elever med forskellige sociale baggrunde sammenlignet med folkeskolerne, når der korrigeres for skolernes forskellige elevsammensætning. 

analyse af Registerdata på 0ver 100.000 skoleelever

Analysen bygger på et omfattende datagrundlag, hvor en lang række registeroplysninger fra Danmarks Statistik er blevet anvendt til at sammenligne alle elever, der gik ud af 9. klasse i henholdsvis 2009 og 2014 fra enten en folkeskole eller en af Privatskoleforeningens 138 medlemsskoler. Analysen omfatter dermed over 100.000 elevers uddannelsesresultater.

Som nævnt har tidligere undersøgelser på området vist, at elever fra privatskoler i gennemsnit opnår et højere karaktergennemsnit end elever fra folkeskoler. Denne undersøgelse dokumenterer imidlertid, at det især gælder for elever med en svag social baggrund. Gennem avancerede statistiske modeller har Epinion designet en undersøgelse, hvor der ikke blot tages højde for forskelle i elevernes baggrund, men også væsentlige faktorer på skole- og kommuneniveau såsom:

 • Forskelle imellem skolerne
  • Skolernes størrelse
  • Elevsammensætning
 • Forskelle imellem kommunerne
  • Kommunestørrelse
  • Urbaniseringsgrad
  • Andel enlige forsøgere
  • Beskatningsgrundlag
  • Andel privatskoleelever
  • Bruttoudgifter til undervisning 

Denne fremgangsmåde giver nye og meget interessante indsigter, herunder ikke mindst ved at vise, at især elever fra mindre ressourcestærke hjem opnår et fagligt løft på privatskolerne. Undersøgelsen bliver samtidig anvendelig for flere niveauer i uddannelsessystemet, da den giver de enkelte skoler og kommuner indsigt i de faktorer, der har betydning på forskellige niveauer.

Hent den fulde rapport her og dyk dybere ned i rapporten her:

Privatskolernes løft af elevernes faglige niveau

KONTAKT OS
Rie Schmidt Knudsen
Manager
+45 20 86 39 63

linkdin_iconmail_icon

Kontakt os


Epinion

Ryesgade 3F
2200 Copenhagen N 
Denmark 
T: +45 87 30 95 00 
E: contact@epinionglobal.com 


Følg os

Tilmeld vores nyhedsbrev